• liansu
  • təhsil (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Şirkət Mədəniyyəti

Şirkət Mədəniyyəti

Müəssisə Dəyərləri

Səmimiyyət, əməkdaşlıq və yenilik, keyfiyyətli xidmət şirkətin əsas dəyərləridir

Müəssisə Prospekti

Yüksək ictimai tərif və yaxşı işgüzar reputasiya yaratmaq, daha çox brend effekti gətirmək

Müəssisə Prinsipi

Yaxşı niyyət, yüksək keyfiyyət, qarşılıqlı fayda

Müəssisə inkişafı konsepsiyası

Keyfiyyət prioriteti, texnoloji yenilik, davamlı inkişafı təmin etmək

Müəssisə Ruhu

Yenilikçi ruh, rəqabət ruhu, qabaqcıl ruh, birlik ruhu, demokratik ruh, qazan-qazan